Các hình thức học

Tại trung tâm:

Nhiều khung giờ học linh động cho học viên.

Thời gian 2-4-6, các khùng giờ 9h – 10h, 15h – 16h, 17h – 18h, 18h – 19h, 19h – 20h.

Chi tiết

Đào tạo tại Doanh Nghiệp:

Theo đề xuất về nội dung, thời gian của doanh nghiệp.

Đảm bảo tiến độ lịch trình học cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí. Đặc biệt nội dung đào tạo được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp.

Chi tiết

 

Training 1-1:

Thời gian linh động, chương trình học tập và thực hành dựa trên nhu cầu và nền tảng của học viên.

Luôn Luôn hỗ trợ khi học viên cần trong các vấn đề không nắm bắt rõ.

Chi tiết

 

Online:

Mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm chi phí. Không gian học tập thoải mái, Thời gian học tập linh hoạt dễ dàng lưu giữ tài liệu học tập. Đặc biệt không hiểu có thể trực tiếp liên lạc giảng viên hướng dẫn.

Chi tiết

 

Vì sao chọn Hmedia Skills & Training?